Pagalba telefonu 24/7 (8 5) 2600 600


ŽAIDIMAS „Drauskitės internetu ir laimėkite 2018 m. futbolo čempionato kamuolį"

Žaidimas laimėkite futbolo kamuolius

Šio įvykio futbolo sirgaliai laukia net ketverius metus, miestų ir miestelių aikštės staiga mėnesiui atgyja, o diskusijos su draugais ir šeimos nariais netyla! Turbūt jau žinote, apie kokią futbolo šventę kalbame? Taip, tai 2018 m. pasaulio futbolo čempionatas! BTA taip pat myli futbolą ir šia proga trims klientams, pirkusiems draudimą internetu, padovanos čempionato kamuolius.

Tereikia įsigyti bent vieną iš žemiau išvardintų draudimo rūšių:

• Privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą

• KASKO draudimą

• Kelionės draudimą

• Gyventojų turto draudimą

Žaidimo trukmė: birželio 15 d.– liepos 15 d. Laimėtojus išrinksime liepos 18 d.

Drauskis internetu

Taisyklės

1. Bendrosios taisyklės
1.1. Žaidimas „Drauskitės internetu ir laimėkite 2018 m. futbolo čempionato kamuolį“ (toliau – Žaidimas), yra draudimo bendrovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje (toliau – „BTA“) organizuojamas žaidimas.
1.2. Žaidimas prasideda 2018 m. birželio 15 d. ir tęsiasi iki 2018 m. liepos 15 d.
1.3. Žaidimas organizuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Žaidime dalyvauja kiekvienas Draudėjas, 1.2. punkte nurodytu laikotarpiu internetiniu kanalu www.epolisas.lt sudaręs bent vieną žemiau išvardintų draudimo sutarčių:

• Privalomojo transporto priemonės valdytojo Civilinės atsakomybės draudimo sutartį
• KASKO draudimo sutartį
• Kelionės Rizikų draudimo sutartį,
• Gyventojų turto draudimo sutartį

Žaidimo laikotarpiu bus galima laimėti 3 futbolo kamuolius (toliau – Prizas).
1.5. Žaidimo nugalėtojas – Draudėjas, kurio draudimo sutartis buvo atrinkta draudimo bendrovės BTA atsitiktinės atrankos būdu iš visų Žaidime dalyvaujančių draudimo sutarčių.
1.6. Žaidimo nugalėtojai bus nustatyti 2018 m. liepos 16 dieną (3 laimėtojai).
1.7. Žaidimo nugalėtojas apie laimėjimą bus informuotas asmeniškai draudimo polise nurodytu telefonu ir / arba el. paštu. Nugalėtojui prizas bus išsiųstas paštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo žaidimo laimėtoju dienos.

2. Žaidimo dalyviai
2.1. Žaidime dalyvauja fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – BTA Klientas), kurie iki 2018m. liepos 15 d. BTA sudarė draudimo sutartis per epolisas.lt atitinkančias 1.4. punkte nurodytas sąlygas.
2.2. Žaidime negali dalyvauti BTA Klientas, kuris yra:
2.2.1. BTA darbuotojas;
2.2.2. BTA darbuotojo šeimos narys;
2.2.3. BTA priklausomas arba nepriklausomas draudimo tarpininkas ir jo darbuotojai.

3. Kitos taisyklės
3.1. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas. BTA klientas dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Kliento draudimo sutartyje nurodyti asmeniniai duomenys bus naudojami BTA Klientų apskaitai ir tiesioginės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant LR galiojančių teisės aktų.
3.2. Papildomą informaciją apie Žaidimą BTA Klientas gali gauti paskambinęs į BTA telefonu +370 5 2600 600 ar svetainėje www.epolisas.lt ir www.bta.lt
3.3. BTA pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju BTA įsipareigoja paskelbti informaciją apie Žaidimo nutraukimą BTA svetainėje www.bta.lt ir epolisas.lt. Pretenzijos dėl Žaidimo eigos turi būti pateikiamos raštu, adresu:

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje
Viršuliškių skg. 34, LT-05132, Vilnius

BTA išnagrinėja pateiktą pretenziją ir per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo pretenzijos gavimo dienos, pateikia BTA Klientui motyvuotą atsakymą.
3.4. Visus teisės aktuose numatytus privalomus mokesčius sumoka BTA.
3.5. BTA pasilieka teisę keisti taisykles.


Drauskis internetu