Pagalba telefonu 24/7 (8 5) 2600 600


Akcija: „Drauskitės savo turtą internetu ir gaukite meteorologinę stotelę dovanų"

Žaidimas laimėkite futbolo kamuolius


Atėjus žiemai, turbūt, kiekvienas esame patyrę diskomfortą, kai patalpoje karšta ir tarytum trūksta oro. Galiausiai tai pradeda varginti, imame skųstis įvairiais negalavimais, atsiranda tingumas. Todėl namuose pravartu turėti orų stotelę, kuri patikimai parodys esamas oro sąlygas.

TTodėl dabar kiekvienas apsidraudęs savo nekilnojamą turtą internetu ir pasirinkęs apsaugos lygį „Maksimum“, gaus orų stotelę dovanų.

Pagrindinės akcijos sąlygos

-Visiems, sudariusiems Gyventojų turto draudimo sutartį internetu ir pasirinkusiems Nekilnojamo turto „Apsauga maksimum“ variantą, dovanosime orų stotelė „Bioterm 092400“.

-Akcijos data: vasario 6 d. – vasario 13 d.

Drauskis internetu

Taisyklės

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Akcija „Drauskitės savo turtą internetu ir gaukite meteorologinę stotelę dovanų“ (toliau – Akcija), yra draudimo bendrovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje (toliau – „BTA“) organizuojama akcija.

1.2. Akcija prasideda 2019 m. vasario 6 d. ir tęsiasi iki 2019 m. vasario 13 d.

1.3. Akcija organizuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Akcijoje dalyvauja kiekvienas BTA Draudėjas, 1.2. punkte nurodytu laikotarpiu internetiniu kanalu www.epolisas.lt sudaręs Gyventojų turto draudimo sutartį ir pasirinkęs Nekilnojamo turto ,,Apsauga Maksimum" lygį.

1.5 Akcijos laikotarpiu bus padovanota iki 7 meteorologinių stotelių (toliau – Dovana). Vienas asmuo gali gauti dovanų tik 1 meteorologinę stotelę.

1.6. Dovana bus pristatyti per kurjerius iki kovo 5 d.

2. Žaidimo dalyviai

2.1. Žaidime dalyvauja fiziniai asmenys (toliau – BTA Klientas), kurie akcijos laikotarpiu sudarė draudimo gyventojų turto draudimo sutartį per epolisas.lt atitinkančią 1.4. punkte nurodytas sąlygas.

2.2. Akcijoje negali dalyvauti BTA Klientas, kuris yra:

2.2.1. BTA darbuotojas;

2.2.2. BTA darbuotojo šeimos narys;

2.2.3. BTA priklausomas arba nepriklausomas draudimo tarpininkas ir jo darbuotojai.

3. Kitos taisyklės

3.1. Dovana į pinigus nekeičiama. BTA klientas dalyvaudamas Akcijoje sutinka, kad Kliento draudimo sutartyje nurodyti asmens duomenys bus naudojami BTA Klientų apskaitai ir tiesioginės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant LR galiojančių teisės aktų.

3.2. Papildomą informaciją apie Akciją BTA Klientas gali gauti paskambinęs į BTA telefonu +370 5 2600 600 ar svetainėje www.epolisas.lt ir www.bta.lt

3.3. BTA pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Akciją. Tokiu atveju BTA įsipareigoja paskelbti informaciją apie Akcijos nutraukimą BTA svetainėje www.bta.lt ir epolisas.lt. Pretenzijos dėl Akcijos eigos turi būti pateikiamos raštu, adresu:

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje

Viršuliškių skg. 34, LT-05132, Vilnius

BTA išnagrinėja pateiktą pretenziją ir per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo pretenzijos gavimo dienos, pateikia BTA Klientui motyvuotą atsakymą.

3.4. Visus teisės aktuose numatytus privalomus mokesčius sumoka BTA.

3.5. BTA pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas.Drauskis internetu