Pagalba telefonu 24/7 (8 5) 2600 600


ŽAIDIMAS „APSIDRAUSKITE INTERNETU IR ŠĖLKITE ROBBIE WILLIAMS KONCERTE!“

Draustis internetu

Tereikia įsigyti privalomąjį, KASKO arba kelionės draudimą interneto svetainėje epolisas.lt.

Kas dvi savaites ištrauksime vieną laimingąjį.

Pirmas bilietas įteiktas Vismantui Budriui, iš Panevėžio raj.
Antras bilietas įteiktas Dariui Balbatai iš Alytaus.
Trečias laimėtojas bus išrinktas balandžio 25 d.

Kiekvienas draudimo polisas – tai Jūsų šansas apsilankyti didžiausiame metų koncerte.

Drauskis internetu

Taisyklės

1. Bendrosios taisyklės
1.1. Žaidimas „Apsidrauskite internetu ir šėlkite Robbie Williams koncerte!“ (toliau – Žaidimas), yra draudimo bendrovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje (toliau – BTA) organizuojamas žaidimas.
1.2. Žaidimas prasideda 2017 m. kovo 13 d. ir tęsiasi iki 2017 m. balandžio 24 d.
1.3. Žaidimas organizuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Žaidime dalyvauja kiekvienas Draudėjas, 1.2. punkte nurodytu laikotarpiu sudaręs Privalomojo Vairuotojų Civilinės atsakomybės sutartį ir/arba KASKO draudimo sutartį ir/arba Kelionės Rizikų draudimo sutartį internetiniu kanalu www.epolisas.lt . Žaidimo laikotarpiu bus galima laimėti 3 bilietus (toliau – Prizus) – po vieną bilietą vienam asmeniui į Robbie Williams koncertą.
1.5. Žaidimo nugalėtojas - Draudėjas, kurio draudimo sutartis buvo atrinkta draudimo bendrovės BTA kas antrą savaitę atsitiktinės atrankos būdu iš visų Žaidime dalyvaujančių draudimo sutarčių. Vienas asmuo gali laimėti Žaidimo Prizą tik vieną kartą.
1.6. Žaidimo nugalėtojas bus nustatytas ir paskelbtas 03 27, 04 10, 04 25 https://www.facebook.com/BTALietuva/ ir epolisas.lt svetainėje.
1.7. Žaidimo nugalėtojas apie laimėjimą bus informuotas asmeniškai draudimo polise nurodytu telefonu ir / arba el. paštu. Nugalėtojui e. bilietas bus išsiųstas el. paštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo žaidimo laimėtoju dienos.

2. Žaidimo dalyviai
2.1. Žaidime dalyvauja tik fiziniai asmenys (toliau – BTA Klientas), kurie iki 2017 m. balandžio 24 d. BTA sudarė draudimo sutartį per epolisas.lt atitinkančią 1.4. punkte nurodytas sąlygas.
2.2. Žaidime negali dalyvauti BTA Klientas, kuris yra:
2.2.1. BTA darbuotojas;
2.2.2. BTA darbuotojo šeimos narys;
2.2.3. BTA priklausomas arba nepriklausomas draudimo tarpininkas ir jo darbuotojai.

3. Kitos taisyklės
3.1. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas. BTA klientas dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Kliento draudimo sutartyje nurodyti asmeniniai duomenys bus naudojami BTA Klientų apskaitai ir tiesioginės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant LR galiojančių teisės aktų.
3.2. Papildomą informaciją apie Žaidimą BTA Klientas gali gauti paskambinęs į BTA telefonu +370 5 2600 600 ar svetainėje www.epolisas.lt
3.3. BTA pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju BTA įsipareigoja paskelbti informaciją apie Žaidimo nutraukimą BTA svetainėje www.bta.lt ir epolisas.lt. Pretenzijos dėl Žaidimo eigos turi būti pateikiamos raštu, adresu:

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje
Viršuliškių skg. 34, LT-05132, Vilnius

BTA išnagrinėja pateiktą pretenziją ir per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo pretenzijos gavimo dienos, pateikia BTA Klientui motyvuotą atsakymą.
3.4. Visus teisės aktuose numatytus privalomus mokesčius sumoka Žaidimo organizatorius.
3.5. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles.


Drauskis internetu